Meghívó a Rokka Horgász Egyesület 2024 évi rendes közgyűlésére

Tisztelettel meghívjuk minden kedves egyesületi tagunkat a 2024 évi rendes közgyűlésünkre, melyet 2024  január 28.-n vasárnap a KHESZ Bajza utca 11. szám alatti székhelyén, az első emeleti tárgyalóban tartunk meg 8:30h kezdettel. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés kezdési időpontja ugyanezen nap 09:00h, és létszámtól függetlenül határozatképes.

   Napirendi pontok:

1, 2023-es év elnöki értékelése.

2, Gazdasági felelős beszámolója 2023 évről és a 2024 év tervezett költségvetéséről.

3, Felügyelő bizottság beszámolója.

4, 2024 év tervezett programjainak ismertetése.

5, Tanácskozás és határozathozatal a tagdíjak 2025-évi összegéről.

6, Hozzászólások, határozathozatal

Békéscsaba, 2024.01.08

Szabó János Gábor elnök