2023. évi közgyűlés meghívó


Meghívó a Rokka Horgász Egyesület 2023 évi közgyűlésére!


Tisztelettel meghívjuk minden kedves egyesületi tagunkat a 2023 évi közgyűlésünkre, melyet 2023 január 29.-én vasárnap a KHESZ székház, Bajza utca 11. szám alatti székhelyén, az első emeleti tárgyalóban tartunk meg 8:30h kezdettel. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés kezdési időpontja ugyanezen a napon 09:00h, és létszámtól függetlenül határozatképes

Napirendi pontok:

 1. 2022-es év elnöki értékelése
 2. Gazdasági felelős beszámolója 2022 évről és a 2023 év tervezett
  költségvetéséről
 3. Felügyelő bizottság beszámolója
 4. 2023 év tervezett programjainak ismertetése
 5. Megemlékezés az egyesület elmúlt 50 évéről
 6. Pénzügyi, személyi kérdések megbeszélése
 7. Hozzászólások, határozathozatal
 8. Ebéd (Az egyesület 50 éves jubileuma alkalmából minden
  megjelent tagunkat, vendégünket szeretnénk egy közös ünnepi
  ebédre meginvitálni. Ennek egy feltétele van, 2023.01.23.-áig
  kérnénk egy visszajelzést azoktól, akik elfogadják a meghívást.)

Békéscsaba, 2023.01.03.

Szabó János Gábor Elnök